WARSZTATY W MYŚLIBORZU 27-28.02.2017 - szkołaczernica

Przejdź do treści

Menu główne:

WARSZTATY W MYŚLIBORZU 27-28.02.2017

ARCHIWUM
 
Warsztaty  w Myśliborzu

 
27 i 28 lutego 2017 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Ośrodek edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Ośrodek edukacyjny położony jest na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy", który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Podstawowym celem ośrodka edukacyjnego jest wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej i akademickiej) i nieformalnej
w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw proekologicznych.
Uczniowie naszej szkoły przez dwa dni uczestniczyli w wielu ciekawych warsztatach edukacyjnych takich jak :
 
- Woda podstawą życia, zajęcia seminaryjne i laboratoryjne.
 
- Czy każdą wodę można pić? Chemiczne określanie klas czystości wody.
 
- Mydło - otrzymywanie i własności.
 
- Tkania na krośnie.
 
- Las i jego mieszkańcy, zajęcia audio-wizualne. Życie  mrówek.
 
- Malowanie na szkle
 
Głównym celem i założeniem programowym wycieczki  było zdobycie przez naszych uczniów wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw proekologicznych, w oparciu o bezpośrednie poznanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka. Warsztaty w Myśliborzu poszerzyły  i pogłębiły wiedzę naszych uczniów
o otaczającej nas przyrodzie
.
 Dziękujemy Radzie Rodziców za częściowe sfinansowanie  wyjazdu .
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego