MAJOWA ROCZNICA - szkołaczernica

Przejdź do treści

Menu główne:

MAJOWA ROCZNICA

ARCHIWUM
MAJOWA ROCZNICA

Święto Konstytucji 3 maja na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości rocznicowych naszej szkoły. Dnia 8 kwietnia odbył się apel
z okazji 226 rocznicy uchwalenia naszej pierwszej ustawy zasadniczej. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski, uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem nauczyciela historii przygotowali dla społeczności szkolnej część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Przybliżyła ona fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. Nasi podopieczni samodzielnie przygotowali kreacje aktorskie oraz zadbali o elementy scenografii. Wspólnie z nauczycielem opracowali układ choreograficzny oraz sposób prezentacji wybranych dialogów i kwestii. Całości dopełnił odpowiednio do nastroju dobrany podkład muzyczny. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Nasi młodzi aktorzy zaprezentowali trudną sytuację polityczno-gospodarczą Polski oraz przybliżyli nam wydarzenia i postaci związane z próbami ratowania naszego państwa przed upadkiem w drugiej połowie XVIII wieku.  Młodzież ten trudny temat przedstawiła w sposób niezwykle ciekawy, wnosząc dużo serca, zaangażowania i kreatywności. Występ spotkał się
z bardzo dużym aplauzem ze strony widowni. Dla całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza dla najmłodszych była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.


                                                                                                                                                       Artur Breczko 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego