KSIĄŻKA MOICH MARZEŃ - szkołaczernica

Przejdź do treści

Menu główne:

KSIĄŻKA MOICH MARZEŃ

ARCHIWUM
„Książka moich marzeń” – program MEN


W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Czernicy przystąpiła do programu MEN „Książka moich marzeń”. Oferta skierowana była do małych, wiejskich szkół, których uczniowie mają utrudniony dostęp do dużych bibliotek i wypożyczalni. Celem głównym było rozpropagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Po wdrożeniu programu „Książka moich marzeń” szkoła otrzymała z MEN środki finansowe w wysokości 1 tys. zł (jednego tysiąca złotych) na wyposażenie biblioteki szkolnej. Warunkiem przystąpienia do wspomnianego programu było przede wszystkim przygotowanie i wdrożenie w życie szkoły wielu działań propagujących czytelnictwo. Pierwszym, najistotniejszym przedsięwzięciem był zakup nowych pozycji lekturowych do biblioteki. W tym celu do szkoły zostali zaproszeni pracownicy księgarni „Matras” z Jeleniej Góry, którzy zaprezentowali najnowsze i najciekawsze pozycje na rynku wydawniczym. Wyboru książek dokonali sami uczniowie, dostosowując je do swoich zainteresowań i wieku.
W ramach działań propagujących czytelnictwo placówka otrzymała wsparcie także ze strony Rady Rodziców, która przekazała środki na zakup nowych i ciekawych książek. Dzięki temu po raz kolejny wzbogacił się szkolny księgozbiór biblioteczny. Rada Rodziców sfinansowała także roczną prenumeratę czasopisma „Victor Junior”. Kolejnym działaniem w ramach programu „Książka moich marzeń” było przeprowadzenie przez opiekunów biblioteki szkolnej tzw. „kiermaszu taniej książki”, podczas którego uczniowie mogli za niewielką cenę zakupić ciekawe lektury i wzbogacić tym samym zasoby swojej domowej biblioteczki. Ponadto uczniowie szkoły odwiedzili Książnicę Karkonoską w Jeleniej Górze, gdzie mieli okazję zapoznać się z księgozbiorem i pracą dużej, miejskiej biblioteki. Dzieci obejrzały także w ramach programu „Książka moich marzeń” przedstawienie muzyczne pt. „Mała Syrenka” wystawiane na scenie Młodzieżowego Domu Kultury. Teatr to przecież miejsce, w którym słowo pisane ożywa… Czytanie książek to tylko same pozytywy, każdy czytelnik jest tego w pełni świadomy; o tym informowała także gazetka szkolna zawierająca materiały dot. korzyści płynących z czytania.
Wychowawcy klas wraz ze swoimi wychowankami w ramach programu „Książka moich marzeń” również propagowali na różne sposoby czytanie książek. Oddział przedszkolny zachęcał wszystkich do czytania bajek za sprawą quizów i zagadek dot. różnych postaci z bajek. Podobnie uczniowie klasy I. Klasa II oraz klasa IV wykorzystali swoje umiejętności plastyczne - uczniowie stworzyli barwne ilustracje i projekty zakładek do książek. Piątaki - po wcześniejszym przeczytaniu dowolnie wybranych książek - za sprawą samodzielnie zredagowanych plakatów reklamowych zachęcali innych do sięgnięcia po te pozycje lekturowe. Klasa III miała okazję wysłuchać ciekawych fragmentów książek czytanych im podczas lekcji przez rodziców. Klasa VI zaprezentowała na szkolnej gazetce własną twórczość poetycką oraz przygotowała prezentację multimedialną o tym „Jak powstała książka?”.
Propagowanie czytelnictwa jest sprawą bardzo istotną zważywszy na zaistniałą sytuację, że coraz mniej ludzi czyta książki. Szkoła Podstawowa w Czernicy podjęła próbę zachęcania jak największej rzeszy młodych osób do czytania w ramach projektu „KSIĄŻKA MOICH MARZEŃ”. Zrealizowała w tym celu wszystkie zaplanowane i podjęte działania. Czy przyniosą one oczekiwane efekty, czas pokaże…
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego